Članak koji pripada „test“ kategoriji

Ovde pišem ono što je bitno za testiranja.

Advertisements

Intro…

Kada je tokom 2007. g. u okviru II faze Reforme srednjih stručnih škola u Srbiji, u Tehničkoj školi u Zaječaru, oformljen tim koji će se pozabaviti izradom kurikuluma za smer „Tehničara mehatronike“ i kada su odabrani CAT-ovi (Change Agent Teachers), tj. „nosioci promena“, eksterni (kolega Živkov) i interni (ovaj taze blogger), bilo je jasno da menjanje, reformisanje, poboljšanje… (kako-god) nastave neće biti samo u domenu kozmetičkih aktivnosti radi zadovoljenja forme pred budnim okom VET instruktora, već da će se sa novim nastavnim sadržajima (ovaj put koncipiranim na osnovu realnih zahteva koje pojedina zanimanja traže, a ne radi akademskih egzibicija pisaca nastavnih planova) pojaviti potreba, ili tačnije šansa za drastično novim pristupom nastavi: ne više, ili makar ne samo „ex cathedra“ –  desetine „novih“ nastavnih metoda, sa manje ili više uspeha doprinele su u protekloj (još malo pa) „petoljetki“ postizanju ishoda koji su u oglednim odeljenjima i merljivi, i nezanemarivi. U tom smislu je pokušaj da se đacima, i na ovaj način, u blogosferi, daju smernice ne samo ka ovladavanju predviđenim sadržajima, znanjima, veštinama, stavovima…  već i prema racionalnom, efikasnom i poučnom „boravku“ na Internetu.